Welkom

•  Een gezelschap opgericht door jonge managers in de haven van Rotterdam in 1954.
   
Een gezelschap dat ruim 100 leden telt, voornamenlijk directeuren, zelfstandige ondernemers, entrepreneurs, voorlichters, belangenbehartigers en hoogleraren, maar ook juristen, bankiers, en gepensioneerden uit de wereld van scheepvaart, transport over water en land, scheepsbouw, offshore, spoorvervoer, luchtvracht en logistieke (haven) disciplines in het algemeen.
   
De Scheepvaartkring komt circa 9 keer per jaar bijeen om binnen de kring bij te praten over een actueel onderwerp dat toegelicht wordt door een spreker van formaat uit binnen- en buitenland.
   
De kring is een besloten vereniging waar nieuwe leden alleen kunnen toetreden op voordracht van bestaande leden.
   
Het doel van de kring is om onderlinge banden uit te bouwen, maar ook vooral om kennis op te doen welke niet publiek gemaakt is of wordt.
   
De Scheepvaartkring publiceert geen notulen of verslagen en geeft nimmer persberichten uit.
   
Af en toe vinden buitenlandse excursies plaats om nader kennis te nemen van logistieke ontwikkelingen buiten de Rijnmond.